Contributie

Bij de penningmeester van ons bestuur kun je terecht met al je vragen over de contributie.

Vanaf het moment van inschrijven bij de groep (na 3x kijken) is er contributie verschuldigd. In 2024 kost het lidmaatschap van Scouting Lent € 130,00 per (kalender)jaar. Explorers betalen vanwege hun wat uitgebreidere activiteiten € 140,00 per jaar. Daarvoor krijg je het hele jaar alle opkomsten, inclusief eventuele weekendkampjes. Het zomerkamp (kosten ca. € 100,00) is niet inbegrepen. Als je maar een deel van het jaar lid bent, wordt de contributie naar rato berekend.

Je wordt met je lidmaatschap ook automatisch lid van Scouting Nederland. Hierdoor krijg je periodiek het Scouting Magazine in de brievenbus, waarin je alles kunt lezen over scouting, krijg je korting op het kamperen op hun mooie kampeerterreinen en krijg je korting op bepaalde artikelen in de Scoutshop.
Je bent via scouting Nederland ook collectief verzekerd.  

De contributie wordt stopgezet nadat er per e-mail is afgemeld bij de leiding.

Stichting Leergeld

Scouting Lent probeert de contributie laag te houden. Soms kunnen er situaties ontstaan dat zelfs een lage contributie “te duur” is. Om te voorkomen dat kinderen daardoor niet meer mee kunnen doen, is er de stichting Leergeld. Deze stichting ondersteunt gezinnen met een inkomen op het niveau van de Wet Werk en Bijstand of net daarboven.

Bij de stichting Leergeld kunnen onder meer aanvragen worden gedaan voor activiteiten als:
•    Lidmaatschap van Scouting
•    De kosten voor het uniform
•    Deelname aan bijzondere activiteiten, zoals het zomerkamp

Voor informatie of het doen van een aanvraag verwijzen wij u naar de Stichting Leergeld Nijmegen.

Restitutie bij stoppen

Stopt een kind met scouting? Na opzegging per e-mail is het mogelijk restitutie te vragen van de contributie voor de overige maanden. Omdat wij, ook als een jeugdlid tussentijds stopt, veel kosten voor een heel jaar moeten doorbetalen en we toch proberen de contributie laag te houden, is het restitutiebedrag beperkt tot € 5,00 per resterende maand.