Gedragscode

Scouting Lent conformeert zich aan de gedragscode van Scouting Nederland. De code geeft de grenzen aan in het contact met minderjarigen.  De gedragscode is opgenomen in het Huishoudelijk Reglement van Scouting Nederland en daardoor voor alle leden van toepassing. 

Deze code is hier te downloaden. Iedereen die een functie binnen onze scoutinggroep vervult, onderschrijft deze code. 

Aanstellingsbeleid

Bij scouting is iedereen welkom. Wil iemand leiding worden, dan kijkt de vrijwilliger, net als de kinderen, een aantal keer mee. Tijdens een kennismakingsgesprek vragen we naar de motivatie van de vrijwilliger om met minderjarigen te werken en bespreken we de gedragscode. Alle vrijwilligers moeten voor de installatie een VOG overleggen. 

VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag

Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Nederland, en dus ook Scouting Lent, getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden.Iedere vrijwilliger binnen Scouting Lent is in het bezit van een geldige VOG. Eenmaal per 3 jaar wordt de VOG opnieuw opgevraagd. Daarnaast besteedt Scouting Nederland aandacht aan het onderwerp in trainingen en beschikt Scouting Nederland over een Protocol grensoverschrijdend gedrag.