Veel gestelde vragen

Lidmaatschap

Hebben jullie een wachtlijst?

Op dit moment hebben wij voor de welpen en scouts een behoorlijk lange wachtlijst. Houd er rekening mee dat het zeker een jaar duurt voordat er een plekje is. Om die reden laten we kinderen ook niet kijken zonder dat er plek op plaatsing is: het is jammer als ze enthousiast worden en vervolgens horen dat ze nog lang moeten wachten. Kinderen op de wachtlijst krijgen automatisch bericht als er zicht is op een plek.

Vanaf welke leeftijd kun je lid worden?

Kinderen vanaf 7 jaar kunnen lid worden van onze Welpengroep.

Welke speltakken hebben jullie?

Op dit moment hebben we de speltakken Welpen, Scouts en Explorers.

Hoeveel is de contributie?

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld. De huidige contributie vindt u hier.

Is er een restitutie van de contributie wanneer mijn kind halverwege het jaar stopt?

Stopt een kind met scouting? Na opzegging er mail is het mogelijk restitutie te vragen van de contributie voor de overige maanden. Omdat wij, ook als een jeugdlid tussentijds stopt, veel kosten voor een heel jaar moeten doorbetalen en we toch proberen de contributie laag te houden, is het restitutiebedrag beperkt tot € 5,00 per resterende maand.

Leiding

Wie is de leiding?

We hebben een jong leidingteam, dat volop in ontwikkeling is. Elke zaterdag zijn er minimaal 3 begeleiders per speltak aanwezig. Soms vragen we ouders om bij te springen. Het leidingteam wordt begeleid door een aantal ervaren begeleiders, waarvan er ook altijd één bij de opkomsten aanwezig is.

Wordt de leiding betaald?

Iedereen binnen Scouting Lent is vrijwilliger. We worden dus niet betaald voor alles wat we voor de groep doen en hebben nog gewoon een studie of baan naast scouting.

Hoe kan ik leiding worden?

Iedereen vanaf 17 jaar kan bij ons leiding worden. Net als bij de kinderen is er een kennismakingsperiode. In die periode vertellen we je alles over onze groep en kijken we wat je bij Scouting nog zou willen leren. Ook vragen we je dan een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. De aanvraag daarvan is kosteloos via onze groep.

Kan ik ook stage lopen bij jullie?

Jazeker kan dat! Als je minimaal 17 jaar oud bent kun je bij ons stage lopen. We hebben geregeld stagiairs. Wel vinden we het natuurlijk heel leuk als je na je stage nog als leiding blijft plakken 🙂

Opkomsten en uniform

Waar zijn de opkomsten?

Onze blokhut staat aan de Parallelweg 28 in Lent. Omdat we het ook leuk vinden af en toe in het bos of in de uiterwaarden te spelen, verzamelen we geregeld op andere plekken. Deze plekken liggen altijd in de directe omgeving van Lent, en je krijgt van tevoren duidelijk bericht waar je wordt verwacht.

Wanneer zijn de opkomsten?

De opkomsten zijn altijd op zaterdag. Iedere speltak heeft zijn eigen opkomsttijd. De informatie daarover vind je bij de Welpen, Scouts en Explorers

Hoe kan ik jullie bereiken tijdens de opkomsten?

Tijdens de opkomsten zijn we in geval van nood bereikbaar via 06-34528418. Dit nummer is alleen voor dringende gevallen. Aan- en afmelden of vragen die langer kunnen wachten krijgen we het liefst via het e-mailadres van de speltak.

Is een uniform verplicht?

Bij scouting hoort kleding die herkenbaar is en waarin je lekker kunt bewegen. Tijdens de opkomsten dragen alle kinderen een speciale scoutingblouse, samen met een groepsdas. Daarmee zijn we voor iedereen herkenbaar als scouting. Verder is het handig om naar scouting een stevige broek en stevige schoenen aan te doen!

Voor de echt heel warme dagen en voor op kamp hebben we bovendien het Scouting Lent t-shirt. Dit is niet verplicht, maar op dagen dat het warmer is dan 25 graden en op kamp mag je dit shirt dragen in plaats van je uniform.

Waar plaats ik de insignes?

Op het uniform horen een aantal insignes die je bij de installatie krijgt of tijdens opkomsten verdient. Elk insigne heeft een vaste plek op de blouse.
– Op de linkerborstzak het installatieteken van Scouting Nederland (de lelie en het klaverblad). Hieraan kun je zien dat iemand geïnstalleerd is.
– De ruimte boven de linkerborstzak kan gebruikt worden voor insignes of badges van evenementen, zoals een speciaal kamp. Deze insignes mogen ook op de linkermouw.
– Op de rechterborstzak zit het speltakteken. Dit is voor elke speltak anders en je kunt er dus aan zien of iemand Welp, Scout of Explorer is (of leiding van die speltak).
– Op de rechtermouw kan je zien “wie je bent” en soms ook “waar je aan meegedaan hebt”. Dit zijn bij ons het naambandje van de groep (Scouting Lent).
– Op de linkermouw is te zien “wat je kan”. Hier komen de vaardigheidsinsignes, die je verdiend hebt met speciale opdrachten of projecten (zoals EHBO, koken, routetechnieken, spoorzoeken, etc.).

Kampen

Hoeveel kampen zijn er?

Bij de welpen zijn er twee weekendkampen per jaar. De scouts hebben daarnaast ook nog een regionaal kamp (RSW). Bovendien is er in de zomer altijd een zomerkamp.

Wat moeten ze meenemen op kamp?

Natuurlijk is het handig als je weet wat er mee moet. Onder downloads vind je daarom een bagagelijst.

Ouders

Wat verwachten jullie van ouders?

We vinden het fijn als ouders betrokken zijn bij de vereniging. Dat betekent niet dat we vragen om structureel mee te helpen. Incidenteel hebben we hulp nodig bij bijvoorbeeld het rijden van een aanhanger, het begeleiden van een spel of een klusje aan de blokhut. Hiervoor hebben we een appgroep met ouders, waarin we deze vragen uitzetten. Het helpt ons als vrijwilligers erg als ouders daarbij een handje toesteken!

Wat als ik als ouder een vraag heb?

Veel vragen kunnen door de leiding worden beantwoord. Loop na afloop van de opkomst gewoon even langs. Is je vraag algemener, dan kun je ook bij het bestuur van de vereniging terecht. Zij zijn bereikbaar via info@infoscoutinglent.nl. Wil je gewoon eens met een andere ouder overleggen over iets wat je in de groep is opgevallen? Dan hebben we daarvoor oudervertegenwoordigers.

Zij vertegenwoordigen de belangen van de kinderen die lid zijn van de groep, en daarmee indirect ook de belangen van de andere ouders. Ze vergaderen mee in de groepsraad en zijn – naast de leiding – het aanspreekpunt voor de andere ouders. Andere ouders die bepaalde punten willen aankaarten of problemen hebben met de speltakleiding, kunnen ook bij de oudervertegenwoordiger terecht: oudervertegenwoordigers@scoutinglent.nl

Beleid

Is er een gedragscode?

Scouting Lent conformeert zich aan de gedragscode van Scouting Nederland. De code geeft de grenzen aan in het contact met minderjarigen. De gedragscode is opgenomen in het Huishoudelijk Reglement van Scouting Nederland en daardoor voor alle leden van toepassing. Deze code is hier te downloaden. . Iedereen die een functie binnen onze scoutinggroep vervult, onderschrijft deze code. 

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Alle gegevens van de leden verwerken wij in Scoutsonline, het ledenadministratiepakket van Scouting Nederland. Wij gebruiken de gegevens om contact op te kunnen nemen over het programma, voor de inning van de contributie en voor contact bij calamiteiten. Behalve met de leiding delen wij de gegevens niet. Na beëindiging van het lidmaatschap worden alle gegevens vernietigd.

Hoe wordt voor een sociaal veilige omgeving gezorgd?

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Scouting Lent vindt het belangrijk dat haar leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen, waardoor ze zich persoonlijk kunnen ontwikkelen.

Scouting Nederland werkt actief aan de bescherming van haar leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving. Ook Scouting Lent werkt hieraan mee.

Is er een vertrouwenspersoon?

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, zijn onze bestuursleden altijd aanspreekbaar. Buiten de groep hebben we huisarts Henk Schers van huisartsenpraktijk Thermion bereid gevonden om op te treden als onafhankelijk vertrouwenspersoon.